Odszkodowania

Wypadek samochodowy, kolizja, stłuczka są źródłem stresu. Jeżeli wypadek nastąpił nie z naszej winy czujemy się bezpieczniejsi. Mamy świadomość, że za szkodę odpowiedzialność przejmie zakład ubezpieczeń i wypłaci nam kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy. Zgłaszamy szkodę i umawiamy się z rzeczoznawcą na oględziny uszkodzeń. Rzeczoznawca z reguły szybko wykonuje powierzone mu czynności po czym nakazuje nam uzbrojenie się w cierpliwość i informuje o terminie w jakim zakład ubezpieczeń udzieli nam odpowiedzi. Do tego momentu wydaje się, że jest wszystko w porządku. Niestety jest to tylko złudzenie, po którym następuje jeszcze większy stres niż w momencie wypadku.

Powszechnie stosowane przez zakłady ubezpieczeń wszelkiego rodzaju zaniżenia wartości części uszkodzonych i absurdalnie niskie stawki za czas naprawy sprawiają, że wypłacone odszkodowanie nie jest wystarczające do naprawienia pojazdu. Wobec powyższego kierujemy nasze kroki ponownie do zakładu ubezpieczeń w celu uzyskania wyjaśnień (kto próbował się dodzwonić wie, że nie ma na to najmniejszego sensu). Niestety na miejscu okazuje się, że rzeczoznawca jest w terenie, likwidator zajmujący się naszą sprawą jest na zwolnieniu lekarskim a kierownik jest razem z dyrektorem na szkoleniu. Jeśli jednak uda nam się porozmawiać z którąś z tych osób otrzymujemy informację, że jeżeli nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń mamy dostarczyć fakturę za naprawę.

Niska świadomość przysługujących poszkodowanym praw sprawia, że zwykle rezygnujemy z dalszych roszczeń. Tak być nie powinno. Praktyki, o których wspomniałem wyżej są bezprawne. W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC sprawcy, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania pozwalającego na doprowadzenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia co wynika z art. 415 Kodeksu Cywilnego. Nie może być mowy o stosowaniu części nieoryginalnych bądź używanych gdyż taka metoda naprawy nie doprowadzi pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. Zakład ubezpieczeń nie może również uzależniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia faktury za naprawę. Zgodnie z art. 363 Kodeksu Cywilnego to do nas należy wybór, czy chcemy samochód naprawić czy też chcemy otrzymać odpowiednią sumę pieniężną. Jeżeli decydujemy się na odpowiednią sumę pieniężną odszkodowanie powinno być wypłacone przy uwzględnieniu cen części zamiennych nowych, oryginalnych oraz stawek za roboczogodzinę średnich dla naszego miejsca zamieszkania. Niestety, pomimo  przedstawienia tych argumentów zakład ubezpieczeń zwykle dalej odmawia zwiększenia kwoty odszkodowania.

Nasza firma ma na celu pomóc poszkodowanemu na każdym etapie szkody i doprowadzić do wypłaty należnego odszkodowania. Nasz mobilny rzeczoznawca dojeżdża na miejsce postoju uszkodzonego pojazdu i przeprowadza oględziny (niezwykle często znajdując uszkodzenia pominięte przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń), na podstawie których,  w specjalistycznym programie komputerowym, jest sporządzany kosztorys naprawy. Ten dokument pozwala na skuteczne dochodzenie należnego odszkodowania. W zależności od wieku pojazdu rzeczoznawca określa również ewentualny ubytek wartości pojazdu na skutek wypadku. Logicznym jest bowiem fakt, że pojazd naprawiany nawet przez autoryzowaną stację napraw, będzie już pojazdem powypadkowym co w przypadku sprzedaży auta będzie skutkowało obniżeniem jego ceny (sprzedający nie ma prawa zataić takiej informacji). Na podstawie tych dokumentów sporządzamy odwołanie do zakładu ubezpieczeń oraz kierujemy skargi do instytucji nadzorujących ubezpieczalnie.

Jeżeli te kroki nie odniosą należytego skutku pomagamy w skierowaniu w imieniu poszkodowanego postępowanie na drogę sądową. Zdarza się również często, że zakład ubezpieczeń stwierdza, że do wypadku nie mogło dojść w podanych okolicznościach sugerując próbę wyłudzenia odszkodowania. W takim przypadku niezbędna staje się rekonstrukcja przebiegu wypadku (więcej w dziale „rekonstrukcje”). W obydwu przypadkach możemy działać albo w imieniu poszkodowanego albo poprzestajemy tylko na przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Nasze doświadczenie w branży poparte bogatą i nieprzerwanie pogłębianą wiedzą sprawia, że jesteśmy skuteczną bronią w nierównej „walce” z nieuczciwymi zakładami ubezpieczeń.

Miałeś wypadek?
KONTAKT Z NAMI

Jeżeli miałeś lub uczestniczyłeś w wypadku drogowym, wykroczeniu z ruchem drogowym, masz problem z ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku odezwij się do Nas. Nasi doradcy czekają na Twoje złgoszenie.