Rekonstrukcje

Pojęcie rekonstrukcji wypadku określa szereg czynności mających na celu ustalenie przebiegu wypadku, który w rzeczywistości już się wydarzył. Rekonstrukcja wypadku pozwala na określenie parametrów kinematycznych z chwili początkowej zderzenia. Charakterystyczną cechą rekonstrukcji jest wsteczny kierunek odmierzania czasu podczas wykonywania obliczeń. Krótko mówiąc jest to matematyczny opis przebiegu zderzenia.

Rekonstrukcja wypadku przeprowadzana jest na szeroko pojętych śladach, które powstały w zdarzeniu. Prawidłowo udokumentowane ślady te są obiektywnym nośnikiem informacji o przebiegu wypadku drogowego, na podstawie których jesteśmy w stanie odtworzyć fizyczne parametry ruchu pojazdów oraz innych uczestników wypadku w poszczególnych jego fazach. Rekonstrukcje przeprowadzamy za pomocą profesjonalnego programu komputerowego PC-Crash.

Przebieg rekonstrukcji możemy przedstawić następujący sposób

- odtwarzamy z sytuacji powypadkowej ruch pojazdu po zderzeniu z uzyskaniem parametrów ich ruchu takich jak prędkość tak aby uzyskać parametry ruchu w końcowym                        momencie zderzenia (uzyskanie udokumentowanych pozycji powypadkowych) – symulacja wypadku,

- odtwarzamy zmianę parametrów ruchu w trakcie zderzenia

- na podstawie śladów ruchu pojazdów przed zderzeniem (ślady hamowania itp.)  określamy moment powstania zagrożenia w celu ustalenia czy uczestnicy wypadku reagowali prawidłowo, czy i jakie błędy popełnili i czy mogli uniknąć wypadku.

Miałeś wypadek?
KONTAKT Z NAMI

Jeżeli miałeś lub uczestniczyłeś w wypadku drogowym, wykroczeniu z ruchem drogowym, masz problem z ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku odezwij się do Nas. Nasi doradcy czekają na Twoje złgoszenie.